четвъртък, 16 април 2015 г.

Нови вина и реколти от Иво Върбанов / New wines and vintages from Ivo Varbanov

Нови вина и реколти от Иво Върбанов! Подробности за тях с анотации лично от автора.

Иво Върбанов е класически пианист, който преди няколко години решава да създаде лозе в страната, в която се е родил. След многократни проби и обиколки се спира в Южен Сакар, с. Изворово, където купува 13 ха земя. От 2006 започва да засажда сира, марселан, каберне совиньон, вионие, пти мансенг, шардоне и фиано. В момента лозето му е 7 ха. Проектът на Иво Върбанов е занаятчийски, като целта според него е да се произвеждат максимално тероарни вина, които да изразяват един от най-добрите райони на Балканите. Винификацията се прави в новата изба Братанови. Концепцията на вината е изцяло на Иво, но се правят от Галя Кръстева с консултацията на италианския енолог Андреа Макиа. Поради биологично чистия подход лозята имат естествено малки добиви: през гроздобер 2012 всяка лозичка е произвела средно по 500 грама. Производството е между 10 000 и 15 000 бутилки годишно, в зависимост от годината, експериментите и подхода към реколтата.
Всяка бутилка е посветена на музиката и носи името на класическо произведение. Наименованията се сменят всяка година, според реколтата. SYRAH 2011 Feux d’artificeIt is among the very best Syrahs made in Bulgaria. The very fine 2011 vintage  created a rich, full-bodied Syrah that seems to inherit both the complex and serious world of European Syrahs and the ripe and textured New World Syrahs. We particularly enjoy its blend of fruit and savoury aromas (black fruit, smoked meat, black pepper and coffee).3000 bottles produced.

A 100% Syrah, aged for 36 months in French and Bulgarian 225-litre and 500-litre oak barrels. We applied minimum fining and filtration to preserve the natural texture of the wine. Our outstanding Syrah is ideal with duck, vegetable-based dishes and cheeses such as Comte and Gouda. Please serve this wine at 16-18 C. 2922 bottles produced.Claude Debussy – Feux d’artifice from Preludes Book II (1912-1913)
Тази Сира е сред най-добрите направени в България. Самата реколта 2011 създаде богата, плътна Сира, така че изглежда да наследи както комплексния и сериозен Европейския стил така и узрялата текстура на Сирата тип Нов Свят. Ние се насладихме на смесването на плодови и пикантни аромати (черни плодове, пушено месо, черен пипер и кафе).
Произведени  3000 бутилки.
100% Сира, отлежаване  36 месеца във френски и български 225-литрови и 500-литрови бъчви. Прилагаме минимално избистряне и филтриране за да се запази естествената текстура на виното.Нашата забележителна Сира е идеална с патица, зеленчукови ястия и сирена като комте и гауда.Моля поднесете това вино при 16-18С.
Клод Дебюси - Feux d'artifice от прелюдии Том II (1912-1913)


 
SYRAH 2011 Feux d’artifice • Best Barrel14.5% Alc.
It is the same wine as Syrah 2011 Feux d’artifice. It is just the very best barrel of the vintage. After tasting all the barrels, before the final blend, we found that one barrel was remarkably different and deserved to be bottled separately. So we did!
290 bottles produced.
A 100% Syrah, aged for 36 months in one French 225-litre oak barrel. We consider this wine the best barrel for the vintage. We applied minimum fining and filtration to preserve the natural texture of the wine. This outstanding Syrah is ideal with duck, vegetable-based dishes and cheeses such as Comte and Gouda. Please serve this wine at 16-18 C. 300 bottles produced.

Сира 2011 Feux d'artifice Best Barrel
14,5% алк.
Това е същото вино, както Сира 2011 . Но то е просто най-добрата бъчва на реколтата. След дегустация на всички бъчви, преди крайната смес, ние открихме, че един барел е доста по-различен и заслужава да бъде бутилирано отделно. Така и направихме!
Произведени 300 бутилки
100% Сира, отлежава в продължение на 36 месеца в една френска 225-литров дъбова бъчва. Считаме това вино за най-добрата бъчва от реколтата. Ние прилагаме минимално избистряне и филтриране за да се запази естествената текстура на виното. Тази изключителна Сира е идеална с патица, зеленчукови ястия и сирена като комте и гауда. Моля поднесете това вино при 16-18 С.
 
 

 
I am proud to present my Viognier & Tamianka 2013 La Belle Excentrique. 2013 was quite a memorable year for my wine project – for the first time since I started making wine we had an ideal vintage with a dry and warm spring that led into a moderate summer, resulting in an early harvest.

 I would describe the 2013  Vignier & Tamianka as a "lively dance between notes of white flowers, lush tropical aromas of ripe white peaches and lychee, and the enticing scent of honeysuckle."  It is a delicious wine that I can't wait to share with family and friends this summer. I made La Belle Excentrique in very small quantities and I am pleased to offer the 2013
A 70% Viognier, aged for 9 months in a single Bulgarian 500 litres oak barrel with a 30% Tamianka with no oak. We applied minimum fining and filtration to preserve the natural texture of the wine. This wine is our effort to express a different character in a white wine. The “excentric” elegance of the wine can be enjoyed with seafood, seasonal vegetable dishes and soft delicate cheeses. Please serve  it at 10-12 C. 986 bottles produced.
Eric Satie – La Belle Excentrique (1920)

 Горд съм да представя моето Вионие и Тамянка 2013 La Belle Excentrique. 2013 беше доста запомняща се година за винения ми проект - за първи път, откакто съм започнал да правя вино имахме чудесна реколта със суха и топла пролет, която премина в умерено лято, което от своя страна доведе до ранен гроздобер.
Бих описал Vignier & Тамянка 2013 като "жив танц между нотки на бели цветя, буйни тропически аромати на зрели бели праскови и личи, и съблазнителен аромат на орлови нокти." Това е вкусна вино, което нямам търпение да споделя със семейството и приятелите си това лято. Направих La Belle Excentrique в много малки количества и имам удоволствието да ви го предложа.
70% Вионие, отлежаване 9 месеца в едно-единствено българско 500 литрово дъбово буре с 30% Тамянка, без дъб. Ние прилагаме минимално избистряне и филтриране за да се запазим естествената текстура на виното. Това вино е нашият опит да изразим по-различен характер в бялото вино. На ексцентричната елегантност на виното може да се насладите с морски дарове, сезонни ястия от зеленчуци и меки деликатни сирена. Моля  поднесете на 10-12 C.
Произведени 986 бутилки.
Ерик Сати - La Belle Excentrique (1920)Ivo  Varbanov Marselan Late Harvest 2011 Arlequin
14.8% Alc.
This wine is a sweet, red “vin doux naturel” style wine produced as an experiment with the varietal Marselan (a crossing of Cabernet Sauvignon and Grenache). We were inspired by the styles of Maury in France and red “passiti” wines in Italy. We picked a month later, with very high levels of sugar and stopped the fermentation by leaving 30 gr. of residual sugar. Arlequin is sweet and fruity, developing deeper flavors if left for cellar aging. Suitable to accompany dark chocolate and complex cheeses. It is a surprise wine, for which you are never prepared.
A 100% Marselan late harvest.  Treated as a dessert red wine. Aged for 30 months in one French 225-litre barrel and one Bulgarian 500-litre oak barrels. We applied minimum fining and filtration to preserve the natural texture of the wine. This exciting and unusual varietal can be universally enjoyed with elaborate chocolate based desserts. Try it even chilled with cheeses. Please serve at 10-14 C. 860 bottles produced.
Robert Schumann – Arlequin for piano from Carnaval Op. 9 (1834-35)

 
Иво Върбанов Марселан късен гроздобер 2011 Арлекин
14.8% алк.
Това вино е сладко, червено "
Vin Doux Naturel" натурално с сладко стил вино, произведено в рамките на експеримент със сорта Марселан (кръстоска на Каберне Совиньон и Гренаш).Бяхме вдъхновени от стила на Maury във Франция и червените вина "Passito" в Италия. Обрахме гроздето един месец по късно, с високи нива на захар и пресякохме ферментацията, оставяйки 30г/л остатъчна захар. Арлекин е сладък и плодов и ще развие още по-дълбоки аромати, ако го оставите да отлежи. Съчетава се подходящо с тъмен шоколад и комплексни сирена. Това е едно изненадващо вино което ще ви намери неподготвени. 100% Марселан късен гроздобер, третиран като десертно червено вино. Отлежало в продължение на 30м в една френска 225-литрова бъчва и една българска 500л бъчва. Ние прилагаме минимално избистряне и филтриране за да запазим естествената текстура на виното. Това вино е вълнуващо и необичайно, може да бъде интересно съчетано със сложни шоколадови десерти. Опитайте го дори охладено със сирена. Моля поднесете при 10-14С.
Произведени 860 бутилки.
Робърт Шуман- Арлекин за пиано от Carnaval Op.9(1834-35)