Събития

  • Ние можем да консултираме, организираме и проведем събитие/дегустация за вас, вашата фирма и/или чуждестранни гости и партньори по ваше запитване.

  • Имаме, познаваме и можем да дадем информация за всяко стойностно и интересно Българско вино, особено тези от типични Български сортове грозде.

  • От 2012г до сега сме провели, организирали и консултирали десетки дегустации, презентации и събития на тема Българско вино във и извън Vino Orenda Wine Shop.

  • От 2017г сме организатор на Софийски Квартален Tour de Зарезан провеждащ се през февруари в различни винени локации в Столицата.

  • Vino Orenda Wine Shop е член на Българска Асоциация на Независимите Лозаро-винари БАНЛВ.

Частна дегустация пред международна публика в Архиологически Музей София, март 2019

Частна дегустация в Офис сграда The Mall за 200 души- 14 февруари 2019

Вечер коктейл 10ти Рожден ден на дрогерии ДМ в България, 150 гости НДК - януари 2019


Винен Курс- Познаваме ли типичните Български сортове? - 20.04.2019  Vino Orenda Wine Shop