Събития

Ние можем да консултираме, организираме и проведем събитие/дегустация за вас, вашата фирма и/или чуждестранни гости и партньори по ваше запитване. Имаме, познаваме и можем да дадем информация за всяко стойностно и интересно Българско вино, особено тези от типични Български сортове грозде.
От 2012г до сега сме провели, организирали и консултирали десетки дегустации, презентации и събития на тема Българско вино във и извън Vino Orenda Wine Shop.
От 2017г сме организатор и на Софийски Квартален Tour de Зарезан провеждащ се през февруари в различни винени локации в Столицата.
Vino Orenda Wine Shop е и член на Българска Асоциация на Независимите Лозаро-винари БАНЛВ.